Sözleşme

1. Tanımlar ve Yorumlama

1.1. MIDO - MIDO'nun başlığıdır.

1.2. Kullanıcı, Müşteri - MIDO'ya kayıtlı ve MIDO ekosisteminin bir üyesi olan reşit yaşta bir bireydir.

1.3. Kaynak, Site, Web Sitesi - Şirket ve Kullanıcılar arasındaki işbirliği için oluşturulmuş MIDO çevrimiçi platformudur.

1.4. Sitenin İçeriği - MIDO'daki tüm materyaller dahil olmak üzere bu Sözleşme kapsamında Şirket tarafından sağlanan herhangi bir bilgi ve içeriktir. Sitenin içeriği videolar, bilgilendirici makaleler, sesli ve grafik materyalleri içerir. , kullanım kılavuzları vb.

1.5. Veri - Kullanıcı veya Şirket hakkında herhangi bir bilgi ve ayrıca Şirket Web Sitesinin müşterileri tarafından kullanılması ve işbirliği sonucunda elde edilen bilgilerdir.

2. Platforma Kayıt ve Yatırımcı Profili Oluşturma

2.1. Sisteme kayıt olarak, Kullanıcı bu Sözleşmenin şartlarını eksiksiz olarak kabul ettiğini teyit eder.

2.2. Şirket yönetimi, katılımcılara önceden haber vermeksizin mevcut kuralları tek taraflı olarak değiştirme ve genişletme hakkını saklı tutar.

2.3. Bu Sözleşme, Kullanıcı ile Şirket arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır ve MIDO çevrimiçi platformunun kullanımını düzenler.

2.4. Kullanıcının Şirket verilerini spam postalarda veya reklamlarda kullanmasına izin verilmez. Bu bilgiler yalnızca Müşteri ve Şirket arasındaki adil işbirliği sınırları dahilinde kullanılabilir.

2.5. Kullanıcı, Destek Hizmeti uzmanlarıyla yalnızca bu Sözleşme ve Şirket ile doğrudan ilgili konularda yazışma yapabilir.

2.6. Mücbir sebeplerden kaynaklandığı durumlarda, yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden şirket sorumlu değildir.

2.7. Sitenin içeriği doğrudan bir tavsiye değildir ve harekete geçirici mesajlar içermez.

2.8. Şirket, Müşteriye faaliyetleri, değişiklikleri, etkinlikleri, haberleri ve işbirliği ile ilgili diğer bilgileri e-posta bildirimleri yoluyla sağlama hakkına sahiptir.

2.9. En az 18 yaşında olan herhangi bir kişi, Siteye kişisel erişim ve Şirket tarafından sağlanan hizmetleri kullanma hakkına sahiptir.

3. Kullanıcının Tanımlanması ve Onaylanması

3.1. Şirketin web sitesinin tam sürümü ve içeriği genel kamuya açık değildir. Şirket, kayıtlı Kullanıcıya Siteye ve içeriğine erişim ve kullanım hakkı verir. bu Sözleşmede belirtilen amaçlar için bu Sözleşmenin şartları.

3.2. İşbirliği çerçevesinde Kullanıcıya sağlanan tüm veriler kişisel amaçlar için kullanılabilir ve üçüncü şahıslara aktarılamaz. Bu maddenin ihlali durumunda Kullanıcı ile işbirliği yapılması Sonlandırılacak.

3.3. Hesap sadece sahibine aittir. Kullanıcı, kayıt sırasında belirtilen oturum açma bilgilerinin, şifrenin ve diğer verilerin gizliliğini sağlamalıdır. Kimlik bilgilerinin üçüncü şahıslara iletilmesi yasaktır.

3.4. Kullanıcının Site İçeriğini değiştirme, sistem performansını düşürmeye, orijinal Site İçeriğinin bozulmasına ve yok edilmesine yönelik eylemlerde bulunma, ayrıca işlevselliğini ihlal etme, kötü amaçlı yazılım kullanma veya Şirketin diğer kullanıcılarla işbirliğini engellemek.

3.5. Kayıtlı kullanıcı, Kaynak kullanımının kendisine Sitenin fikri mülkiyet haklarını vermediğini kabul eder.

4. Sanal Hesap ve Hesabın Yenilenmesi

4.1. Yatırım, yatırımcı hesabı açılıp oluşturularak gerçekleştirilir. Hesap oluşturduktan sonra yatırımcı yatırım için en uygun planı seçer.

4.2. Hesap ikmali seçilen plana göre yatırımcının dolabında gerçekleştirilir.

4.3. Yatırımın tüm sorumluluğu bağımsız olarak kullanıcıya aittir ve kullanıcı ayrıca yatırım programını kullanmak için yaptığı eylemlerin sonuçlarından da sorumludur.

5. Genel Yatırım Koşulları

5.1. Yatırım koşulları, yatırımcının yatırım için seçtiği plana göre seçilir.

5.2. Yatırım yapmadan önce, yatırım programını ve yeteneklerimizi daha iyi tanımak için yatırım koşullarını ve proje web sitesini dikkatlice inceleyin.

5.3. Yatırımcı, yatırımın sonuçlarına ilişkin tüm sonuçları üstlenir ve bunları bağımsız olarak üstlenir.

5.4. Kripto para biriminin yasal statüsünün kanunla açıkça tanımlanmadığı ülkelerde mukimlerin yatırımlarını kabul edemeyiz. Böyle bir ülkede ikamet ediyorsanız, o zaman en üst seviyeye çıkmaya çalıştığınızda bakiyenizi yükseltin veya depozito açın, bir uyarı alacaksınız. Lütfen bu yasağı aşmak için bir proxy veya VPN kullanmaya çalışmayın, bu anlaşmanın ihlali olarak kabul edilecektir.

Şirket, bu Sözleşmenin hükümlerini ihlal etmesi durumunda Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin bu Sözleşmeyi veya işbirliğini feshetme hakkına sahiptir.

5.5. Sözleşmenin feshinden sonra Şirket'in kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülüğü yoktur ve herhangi bir talep kabul etmez.

6. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Kayıt olarak, Kullanıcı Şirketin aşağıdakilerden sorumlu olmadığını kabul eder:

6.1.1. Şirketin kusuru olmaksızın, ancak mücbir sebep hallerinden (mücbir sebep) kaynaklanan kar olmamasına ilişkin zararlar;

6.1.2. Bir kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı veya Verilerin üçüncü şahıslar tarafından değiştirilmesi;

6.1.3. Sitenin kullanımı veya kullanılamaması ile bağlantılı olarak ortaya çıkan kar kaybı ve diğer zararlar;

6.1.4. Sitenin işleyişinin Kullanıcı tarafından yanlış anlaşılması;

6.1.5. Kullanıcı tarafından iletişim ağlarının veya İnternet bağlantısının arızalanması veya geçici olarak sonlandırılması;

6.1.6. Şirket tarafında bu hizmetlerin tedarikçisinin neden olduğu hatalar da dahil olmak üzere, Site hizmetlerinin sağlanmasındaki başarısızlıklar veya geçici olarak askıya almalar;

6.1.7. Site sistemindeki dahili arızalar nedeniyle Verilerin kaybolması, bozulması veya zarar görmesi.

6.1.8. Sitenin Şirket Web Sitesine kayıt sırasında alınan kullanıcı adı ve şifre kullanılarak üçüncü şahıslar tarafından kullanılması.

6.2. Sitedeki tüm bilgiler herhangi bir garanti vermemektedir, tüm işlemler tamamen kullanıcının takdirinde gerçekleştirilmektedir.

7. MIDO'nun Hak ve Yükümlülükleri

7.1. Şirket, Sitenin kullanımının üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini garanti etmez.

7.2. Kullanıcı, Şirket'e karşı herhangi bir olumsuz kamuoyu beyanından kaçınmayı ve aşağıdaki eylemler ve faktörler sonucunda meydana gelen herhangi bir zarar veya ziyan için talepte bulunmamayı kabul eder:

7.2.1. Bu Sözleşmenin kullanıcı tarafından herhangi bir şekilde ihlali;

7.2.2. Sitenin Kullanıcının gönüllü olarak kişisel verilerini sağladığı veya gizliliğini sağlayamadığı bir üçüncü şahıs tarafından kullanılması;

7.2.3. Sitenin yasa dışı amaçlarla kullanılması.

7.3. MIDO, Sitenin içeriğini Kullanıcılara önceden haber vermeksizin değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

8. Kullanıcının Kişisel Verileri

8.1. Kullanıcının kişisel verileri, bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Şirketin gizlilik politikasına uygun olarak işlenir.

8.2. Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin tam gizliliğini ve korunmasını garanti eder.

8.3. Kullanıcı, Destek Hizmetine uygun bir talepte bulunarak Şirkete sağlanan kişisel verilerin kullanımının doğruluğundan şahsen emin olma hakkına sahiptir.

9. Diğer Şartlar ve Koşullar

9.1. Bu MIDO Sözleşmesi yalnızca bilgi amaçlı yapılmıştır. MIDO, Sözleşmede varılan sonuçların veya doğruluğun garantisini vermez ve bu Sözleşme "olduğu gibi" sağlanır. MIDO garanti vermez. , açık, zımni, yasal veya başka türlü, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla:

● (i) MIDO platformunun satılabilirliği, belirli bir amaca uygunluk, uygunluk, kullanım, unvan veya ihlal etmeme garantileri;

● (ii) bu Sözleşmenin içeriğinin ve MIDO platformunun çalışmalarının hatasız olduğunu; ve

● (iii) bu tür içeriklerin üçüncü şahıs haklarını ihlal etmeyeceğini.

9.2. MIDO, platformun kullanımından, buna veya burada yer alan herhangi bir içeriğe atıfta bulunulmasından veya bunlara itimat edilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan, olasılık hakkında bilgilendirilse bile sorumlu değildir. bu tür zararlardan. Hiçbir durumda MIDO, MIDO'nun kullanımı için doğrudan veya dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, telafi edici, arızi, fiili, örnek niteliğinde, cezai veya özel olsun, herhangi bir zarar, kayıp, yükümlülük, maliyet veya herhangi bir türde harcama için herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı sorumlu değildir. herhangi bir iş kaybı, gelir, kar, veri, kullanım, şerefiye veya diğer maddi olmayan kayıplar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Sözleşmeye veya burada yer alan herhangi bir içeriğe platform, referans veya dayanma.

9.3. Bu Sözleşme herhangi bir devlet kurumu tarafından onaylanmamıştır. Bunlar yalnızca MIDO sitesinde mevcuttur ve kısmen veya tamamen yeniden dağıtılamaz, çoğaltılamaz veya başka bir kişiye aktarılamaz veya yayınlanamaz. MIDO'nun önceden yazılı izni olmaksızın, herhangi bir amaç için tamamen

9.4. Bu MIDO kullanım Sözleşmesi veya herhangi bir bölümü, dağıtımının veya yayılmasının yasaklandığı veya kısıtlandığı herhangi bir ülke veya bölgeye alınmamalı veya iletilmemelidir. Herhangi bir özel kişi veya yasal MIDO'nun bu Sözleşmesini kullanan kuruluşlar, tabi olabilecekleri ilgili yasal veya düzenleyici kısıtlamalar hakkında kendilerini bilgilendirmeli ve bunlara uymalı ve gerekli tüm profesyonel tavsiyeleri almalıdır.

9.5. MIDO platformunun hizmetleri "olduğu gibi" sağlanır.

9.6. Yanlış kullanıcı eylemleri veya herhangi bir hatadan dolayı kullanıcıların maddi kayıplarından MIDO platformu ekibi sorumlu değildir.

9.7. Mücbir sebepler - hizmet sunucularının arızalanması, doğal afetler, bilgisayar korsanlığı vb. ile ilgili kullanıcı kayıplarından MIDO platformu ekibi sorumlu değildir.