Thỏa thuận

1. Định nghĩa và Diễn giải

1.1. MIDO - là một tiêu đề của MIDO.

1.2. Người dùng, Khách hàng - là một cá nhân ở độ tuổi trưởng thành đã đăng ký trên MIDO và là thành viên của hệ sinh thái MIDO.

1.3. Resource, Site, Website - là nền tảng trực tuyến MIDO, được tạo ra để hợp tác giữa Công ty và Người dùng.

1.4. Nội dung của trang web - là bất kỳ thông tin và nội dung nào được Công ty cung cấp theo Thỏa thuận này, bao gồm tất cả các tài liệu trên MIDO. Nội dung của Trang web bao gồm video, các bài báo thông tin, tài liệu âm thanh và đồ họa , hướng dẫn sử dụng, v.v.

1.5. Dữ liệu - là bất kỳ thông tin nào về Người dùng hoặc Công ty, cũng như thông tin thu được do khách hàng của họ hợp tác và sử dụng Trang web của Công ty.

2. Đăng ký trên Nền tảng và Tạo Hồ sơ Nhà đầu tư

2.1. Bằng cách đăng ký vào hệ thống, Người dùng xác nhận rằng mình chấp nhận đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận này.

2.2. Ban quản lý công ty có quyền đơn phương sửa đổi và mở rộng các quy tắc hiện hành mà không cần thông báo trước cho người tham gia.

2.3. Thỏa thuận này là một hiệp ước ràng buộc pháp lý giữa Người dùng và Công ty và điều chỉnh việc sử dụng nền tảng trực tuyến MIDO.

2.4. Người dùng không được phép sử dụng dữ liệu của Công ty trong việc gửi thư rác hoặc quảng cáo. Thông tin này chỉ có thể được sử dụng trong giới hạn hợp tác công bằng giữa Khách hàng và Công ty.

2.5. Người dùng chỉ có thể trao đổi thư từ với các chuyên gia của Dịch vụ Hỗ trợ về các vấn đề liên quan trực tiếp đến Thỏa thuận này và Công ty.

2.6. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp bất khả kháng.

2.7. Nội dung của Trang web không phải là một đề xuất trực tiếp và không chứa lời kêu gọi hành động.

2.8. Công ty có quyền cung cấp cho Khách hàng bất kỳ thông tin nào về hoạt động, thay đổi, sự kiện, tin tức và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến hợp tác thông qua thông báo qua email.

2.9. Bất kỳ cá nhân nào từ 18 tuổi trở lên đều có quyền nhận được quyền truy cập được cá nhân hóa vào Trang web và sử dụng các dịch vụ do Công ty cung cấp.

3. Nhận dạng và Xác nhận Người dùng

3.1. Phiên bản đầy đủ của trang web của công ty và nội dung của nó không có sẵn cho công chúng. Công ty cấp cho Người dùng đã đăng ký quyền truy cập và sử dụng Trang web cũng như nội dung của nó theo quy định của các điều khoản của Thỏa thuận này cho các mục đích được nêu trong Thỏa thuận này.

3.2. Tất cả dữ liệu được cung cấp cho Người dùng trong phạm vi hợp tác có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể chuyển giao cho bên thứ ba. Trong trường hợp vi phạm điều khoản này, hãy hợp tác với Người dùng Sẽ bị chấm dứt.

3.3. Tài khoản chỉ thuộc về chủ sở hữu. Người dùng phải đảm bảo tính bảo mật của thông tin đăng nhập, mật khẩu và các dữ liệu khác được chỉ định trong quá trình đăng ký. Nghiêm cấm việc truyền dữ liệu nhận dạng cho bên thứ ba.

3.4. Người dùng không có quyền sửa đổi Nội dung Trang web, thực hiện các hành động nhằm giảm hiệu suất hệ thống, bóp méo và phá hủy Nội dung Trang web gốc, cũng như vi phạm chức năng của nó, sử dụng phần mềm độc hại hoặc cản trở sự hợp tác của Công ty với những người dùng khác.

3.5. Người dùng đã đăng ký đồng ý rằng việc sử dụng Tài nguyên không mang lại cho họ quyền sở hữu trí tuệ của Trang web.

4. Tài khoản Ảo và Sự bổ sung của Tài khoản

4.1. Đầu tư được thực hiện bằng cách mở và tạo tài khoản nhà đầu tư. Sau khi tạo tài khoản, nhà đầu tư chọn phương án đầu tư phù hợp nhất.

4.2. Việc bổ sung tài khoản được thực hiện trong nội các nhà đầu tư theo kế hoạch đã chọn.

4.3. Mọi trách nhiệm đầu tư do người dùng độc lập chịu và người dùng cũng chịu trách nhiệm về hậu quả của hành động của mình khi sử dụng chương trình đầu tư.

5. Điều kiện Đầu tư Chung

5.1. Các điều kiện đầu tư được lựa chọn theo phương án mà nhà đầu tư đã chọn để đầu tư.

5.2. Trước khi đầu tư, hãy nghiên cứu kỹ các điều kiện đầu tư và trang web của dự án để làm quen với chương trình đầu tư và khả năng của chúng tôi.

5.3. Nhà đầu tư chịu mọi hậu quả đối với kết quả đầu tư và chịu chúng một cách độc lập.

5.4. Chúng tôi không thể chấp nhận các khoản đầu tư từ cư dân của các quốc gia mà pháp luật không xác định rõ tình trạng pháp lý của tiền điện tử. Nếu bạn là cư dân của một quốc gia như vậy, thì khi bạn cố gắng nạp tiền tăng số dư của bạn hoặc mở một khoản tiền gửi, bạn sẽ nhận được một cảnh báo. Vui lòng không cố sử dụng proxy hoặc VPN để vượt qua lệnh cấm này, nó sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận này.

Công ty có quyền chấm dứt Thỏa thuận hoặc hợp tác này mà không cần thông báo trước cho Người dùng trong trường hợp người đó vi phạm các quy định của Thỏa thuận này.

5.5. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận, Công ty không có nghĩa vụ gì đối với người dùng và không chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào.

6. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

6.1. Bằng cách đăng ký, Người dùng đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm về:

6.1.1. Các khoản lỗ liên quan đến việc không có lợi nhuận tích lũy không do lỗi của công ty mà do các trường hợp bất khả kháng (bất khả kháng);

6.1.2. Việc sử dụng trái phép tài khoản người dùng hoặc sửa đổi Dữ liệu bởi các bên thứ ba;

6.1.3. Mất lợi nhuận và bất kỳ tổn thất nào khác phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web;

6.1.4. Người dùng hiểu sai về hoạt động của trang web;

6.1.5. Lỗi hoặc tạm thời chấm dứt mạng truyền thông hoặc kết nối Internet từ phía người dùng;

6.1.6. Thất bại hoặc tạm ngừng cung cấp các dịch vụ của Trang web, bao gồm cả những lỗi do nhà cung cấp các dịch vụ này bên phía Công ty gây ra;

6.1.7. Mất mát, biến dạng hoặc hư hỏng Dữ liệu, xảy ra do lỗi nội bộ trong hệ thống Trang web.

6.1.8. Việc sử dụng trang web của các bên thứ ba bằng tên người dùng và mật khẩu nhận được trong quá trình đăng ký trên Trang web của Công ty.

6.2. Tất cả thông tin của Trang web không cung cấp bất kỳ sự đảm bảo nào dưới bất kỳ hình thức nào, mọi hành động được thực hiện theo quyết định riêng của người dùng.

7. Quyền và nghĩa vụ của MIDO

7.1. Công ty không đảm bảo rằng việc sử dụng Trang web sẽ không vi phạm các quyền của bên thứ ba.

7.2. Người dùng đồng ý tránh mọi tuyên bố tiêu cực của công chúng đối với Công ty và không yêu cầu bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do các hành động và yếu tố sau:

7.2.1. Mọi vi phạm Thỏa thuận này bởi người dùng;

7.2.2. Việc sử dụng Trang web của bên thứ ba mà Người dùng đã tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc không thể đảm bảo tính bảo mật của họ;

7.2.3. Sử dụng Trang cho các mục đích bất hợp pháp.

7.3. MIDO có quyền thay đổi nội dung của Trang và cập nhật nó mà không cần thông báo trước cho Người dùng.

8. Dữ liệu Cá nhân của Người dùng

8.1. Dữ liệu cá nhân của Người dùng được xử lý theo chính sách bảo mật của Công ty, là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận này.

8.2. Công ty đảm bảo hoàn toàn bí mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân do Người dùng cung cấp.

8.3. Người dùng có quyền tự mình đảm bảo tính đúng đắn của việc sử dụng dữ liệu cá nhân được cung cấp cho Công ty bằng cách đưa ra yêu cầu thích hợp với Dịch vụ hỗ trợ.

9. Các Điều khoản và Điều kiện Khác

9.1. Thỏa thuận này của MIDO chỉ được thực hiện cho mục đích thông tin. MIDO không đảm bảo tính chính xác hoặc các kết luận đạt được trong Thỏa thuận và Thỏa thuận này được cung cấp "nguyên trạng". MIDO không đảm bảo , rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hoặc theo cách khác, bất kỳ điều gì, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

● (i) bảo đảm về khả năng bán của nền tảng MIDO, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính phù hợp, cách sử dụng, quyền sở hữu hoặc không vi phạm;

● (ii) rằng nội dung của Thỏa thuận này và công việc của nền tảng MIDO không có sai sót; và

● (iii) rằng những nội dung đó sẽ không vi phạm quyền của bên thứ ba.

9.2. MIDO không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử dụng nền tảng, tham chiếu đến hoặc phụ thuộc vào điều này hoặc bất kỳ nội dung nào trong tài liệu này, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra của những thiệt hại đó. Trong mọi trường hợp, MIDO không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc chi phí nào dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù trực tiếp hay gián tiếp, do hậu quả, bồi thường, ngẫu nhiên, thực tế, ví dụ, trừng phạt hoặc đặc biệt đối với việc sử dụng MIDO nền tảng, tham chiếu đến hoặc dựa vào Thỏa thuận này hoặc bất kỳ nội dung nào có trong tài liệu này, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất nào về kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, dữ liệu, sử dụng, lợi thế thương mại hoặc các tổn thất vô hình khác.

9.3. Thỏa thuận này không được bất kỳ cơ quan chính phủ nào chứng thực. Chúng chỉ có sẵn trên trang của MIDO và không được phân phối lại, sao chép hoặc chuyển cho bất kỳ người nào khác hoặc được xuất bản, một phần hoặc toàn bộ, cho bất kỳ mục đích nào, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MIDO.

9.4. Thỏa thuận sử dụng MIDO này, hoặc bất kỳ phần nào của nó, không được đưa hoặc truyền đến bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào mà việc phân phối hoặc phổ biến nó bị cấm hoặc bị hạn chế. Bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào các thực thể sử dụng Thỏa thuận này của MIDO phải tự thông báo và tuân thủ mọi hạn chế pháp lý hoặc quy định liên quan mà họ có thể phải tuân theo và tìm kiếm mọi lời khuyên chuyên môn cần thiết.

9.5. Các dịch vụ của nền tảng MIDO được cung cấp trên cơ sở` nguyên trạng.

9.6. Nhóm của nền tảng MIDO không chịu trách nhiệm về thiệt hại tài chính của người dùng do hành động không chính xác của người dùng hoặc bất kỳ lỗi nào.

9.7. Nhóm của nền tảng MIDO không chịu trách nhiệm về những tổn thất của người dùng liên quan đến sự cố bất khả kháng - lỗi của máy chủ dịch vụ, thiên tai, hack, v.v.