Cách thức hoạt động

Cách chúng tôi tạo ra lợi nhuận
100 Token A 10 Token B Reserves UNISWAP POOL 12 Pool Tokens Liquidty Shares Zero Fees Zero Fees Mido Rewards Pool Mido Investors Pool MidoPays Fees Liquidly Provider 4 LP Shares 10 Token A 1 Token B Imput: Output: DEPOSIT Mido Income 1 Token B 10 Token A 0.03% Fee Imput: Output: SWAP DeFi LP Programs Trader
Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra một hệ sinh thái duy nhất bao gồm các sản phẩm DeFi, DEX, nhóm thanh khoản, NFT khác nhau, đảm bảo hoạt động ổn định của hệ sinh thái và thu nhập ổn định cho người dùng của chúng tôi.
100 Token A 10 Token B Reserves UNISWAP POOL 12 Pool Tokens Liquidty Shares Liquidly Provider 4 LP Shares 10 Token A 1 Token B Imput: Output: DEPOSIT 1 Token B 10 Token A 0.03% Fee Imput: Output: SWAP Trader
Chúng tôi chỉ chọn các cặp tiền điện tử đáng tin cậy và nhờ vào khoản tiền gửi của các nhà đầu tư, chúng tôi tăng tỷ trọng của mình trong nhóm thanh khoản trên mỗi sàn giao dịch phi tập trung. Chúng tôi phân phối một phần phần thưởng nhận được cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức, tương ứng với quy mô tiền gửi của họ.
Phần thưởng 0,3% được đề cập là hoa hồng mà mỗi nhà giao dịch trả khi thực hiện một hoạt động trao đổi trên sàn giao dịch. Ngoài ra, việc trao đổi mã thông báo LP cho các nhà cung cấp thanh khoản để đổi lấy các mã này của cặp đã chọn. Hầu hết các dự án DeFi liệt kê mã thông báo của họ trên các sàn giao dịch phi tập trung đều chạy các chương trình Nuôi trồng lợi nhuận của riêng họ, nơi bạn có thể kiếm thêm thu nhập nhờ mã thông báo LP đã nhận trước đó để cung cấp tính thanh khoản. Thu nhập này chuyển trực tiếp đến công ty của chúng tôi và đóng vai trò như một khoản dự trữ cho chi phí tiếp thị và hoạt động.
Tại sao bạn nhận được phần thưởng thanh khoản với chúng tôi mà không phải là lợi nhuận của riêng bạn?
Thật vậy, một mạng phi tập trung cho phép bất kỳ người dùng nào trở thành nhà cung cấp thanh khoản. Tuy nhiên, mạng Ethereum hiện có phí giao dịch rất cao, điều này gây nghi ngờ về khả năng sinh lời của việc cung cấp thanh khoản, đặc biệt là khi nhà đầu tư ít quỹ. Tổng số tiền từ hàng nghìn nhà đầu tư được thêm vào nhóm thanh khoản sẽ chỉ yêu cầu thanh toán hoa hồng một lần, mà chúng tôi phải chịu như chi phí, trả nó từ lợi nhuận của chúng tôi. Do đó, bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể tạo ra thu nhập từ các nhóm thanh khoản mà không phải chi tiền cho phí mạng Ethereum và không đi sâu vào sự phức tạp của việc trở thành nhà cung cấp thanh khoản tư nhân.