Thông tin hợp pháp

Niềm tin của các nhà đầu tư là trên hết đối với chúng tôi
Tính minh bạch và cởi mở rất quan trọng đối với chúng tôi. Mọi người đều có thể kiểm tra đăng ký của công ty, bạn có thể tải xuống và xác minh số trong sổ đăng ký.
Mido là một công ty đầu tư đã đăng ký đầy đủ có trụ sở tại New Zealand. Đây là công ty đầu tư tiền điện tử hàng đầu, hoạt động tích cực trong thị trường tiền điện tử.
Công ty giao dịch trên DEX, tạo DEX của riêng mình, tổ chức nhóm thanh khoản và phát triển bộ sưu tập NFT, đồng thời cũng tham gia tích cực vào các chương trình DeFi khác.
Đăng ký ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
 • Tên
  MIDO GROUP LTD
 • CBLS No
  11723152
 • BL Local No
  ICC20210999
 • Hợp nhất
  31 Aug 2021
 • Địa chỉ
  AE P.O. Box 474288 Dubai Office 301, Indigo Icon Tower, Jumeirah Lakes Towers Cluster F