Dành cho đối tác

Chương trình liên kết nhiều cấp
Để nhận phần thưởng giới thiệu, bạn chỉ cần đăng ký trên nền tảng của chúng tôi và bắt đầu thu hút đối tác bằng liên kết giới thiệu của bạn. Ngay cả khi bạn không có tiền gửi riêng, mỗi khi đối tác của bạn mở một tiền gửi, bạn sẽ nhận được phần thưởng trực tiếp vào số dư của nền tảng, bạn có thể rút ngay lập tức về ví của mình hoặc sử dụng để mở khoản tiền gửi của riêng bạn.
Xếp hạng Dòng
Tất cả các nhà đầu tư
5 - 2 - 1%
MF1
5 - 2 - 1 - 0.5%
MF4
6 - 3 - 1 - 1 - 0.5%
MF8
7 - 4 - 2 - 1 - 1 - 0.5 - 0.5%
MF12
8 - 4 - 3 - 2 - 1 - 1 - 0.5 - 0.5 - 0.5%
MF16
11 - 5 - 3 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1%
Bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa?
Phát triển, thu hút đối tác mới, tiến lên nấc thang sự nghiệp và bạn sẽ có thể nhận được phần thưởng khi đạt được trạng thái nghề nghiệp mới và tăng phần thưởng giới thiệu trực tiếp của bạn, cũng như số lượng cấp độ giới thiệu cho mà nó được tính phí. Đọc thêm về điều này trong tab `Sự nghiệp trong công ty của chúng tôi`.
Bất kỳ người dùng đã đăng ký nào cũng có thể nhận được thù lao đối tác ba bậc từ 5-2-1%. Nhưng khi tiến lên trên nấc thang sự nghiệp, bạn có thể tăng số lượng cả phần thưởng và số lượng giới thiệu cấp độ mà nó sẽ được ghi có. Ví dụ: khi đã nhận được trạng thái nghề nghiệp “MF1”, bạn sẽ nhận được phần thưởng cho các lượt giới thiệu lên đến bậc thứ tư với số tiền là 5-2-1-0,5%. Khi bạn đạt được trạng thái nghề nghiệp `MF4`, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 6-3-1-1-0,5% và bạn sẽ nhận được phần thưởng cho 5 cấp giới thiệu. Vv ...
Sự nghiệp trong công ty của chúng tôi
Xây dựng sự nghiệp của bạn tại Mido Finance!
Chúng tôi thưởng hào phóng cho những người tích cực giúp chúng tôi phổ biến nền tảng của mình, quảng cáo và biết cách thu hút các đối tác mới. Bạn giúp chúng tôi phát triển, và chúng tôi trả tiền cho công việc của bạn!
Xây dựng đội mơ ước của bạn!
Làm việc tích cực, thu hút đối tác mới, phát triển bản thân và giúp chúng tôi phát triển và bạn sẽ nhận được phần thưởng khi đạt được mỗi trạng thái đối tác mới.
Xếp hạng Tiền gửi cá nhân Vòng quay cơ cấu Doanh thu dòng đầu tiên Doanh thu của các dòng còn lại Phần thưởng
MF1
150$ 2,000$ 1,500$ 500$ 40$
MF2
300$ 5,000$ 3,000$ 2,000$ 100$
MF3
450$ 12,000$ 7,000$ 5,000$ 150$
MF4
600$ 23,000$ 13,000$ 10,000$ 200$
MF5
750$ 35,000$ 20,000$ 15,000$ 300$
MF6
900$ 50,000$ 25,000$ 25,000$ 500$
MF7
1,200$ 70,000$ 35,000$ 35,000$ 700$
MF8
1,500$ 100,000$ 45,000$ 55,000$ 1,000$
MF9
1,800$ 150,000$ 60,000$ 90,000$ 1,300$
MF10
2,100$ 220,000$ 80,000$ 140,000$ 1,500$
MF11
2,500$ 220,000$ 80,000$ 140,000$ 1,800$
MF12
4,000$ 500,000$ 180,000$ 320,000$ 2,500$
MF13
5,500$ 700,000$ 250,000$ 450,000$ 4,000$
MF14
7,000$ 1,000,000$ 350,000$ 650,000$ 7,000$
MF15
9,000$ 1,500,000$ 500,000$ 1,000,000$ 10,000$
MF16
11,000$ 3,000,000$ 800,000$ 2,200,000$ 18,000$
MF17
15,000$ 7,000,000$ 1,500,000$ 5,500,000$ 25,000$
MF18
21,000$ 15,000,000$ 4,000,000$ 11,000,000$ 50,000$
Trở nên thú vị? Bạn có muốn có được trạng thái đối tác mới không?

Để có được trạng thái của bậc thang sự nghiệp, bạn cần đáp ứng các điều kiện đơn giản. Ví dụ, để có được trạng thái` MF1`, bạn phải có một khoản tiền gửi cá nhân tương đương với $ 150, tổng doanh thu là cấu trúc chi nhánh với số tiền là 2000 đô la, trong đó 1500 đô la là tổng tiền gửi của các đối tác tuyến đầu tiên của bạn và 500 đô la là tổng số tiền gửi của các đối tác của tất cả các tuyến khác. Ngay sau khi bạn đáp ứng các điều kiện này, bạn sẽ ngay lập tức được chỉ định trạng thái nghề nghiệp `MF1`, bạn sẽ nhận được phần thưởng là $ 40 trên số dư nền tảng có sẵn để rút tiền và bắt đầu nhận được phần thưởng giới thiệu trực tiếp từ các đối tác lên đến bậc thứ tư 5-2-1-0,5%.

Để đủ điều kiện cho trạng thái nghề nghiệp` MF16`, bạn phải có khoản tiền gửi cá nhân là 11.000 đô la và đạt được tổng doanh thu liên kết là 3.000.000 đô la. Sau đó, bạn sẽ nhận được phần thưởng đáng kinh ngạc là 18.000 đô la và bắt đầu nhận phần thưởng giới thiệu từ các đối tác lên đến cấp thứ mười của việc làm tổ!